Vlčnovská jízda králů 2010

Program výletu:

Pátek:

Odjezd z Prahy

Ubytování v Uherském Hradišti - Penzion Janett

Sobota:

Snídaně

Návštěva skanzenu ve Strážnici

Oběd

Příjezd do Uherského Hradiště

Přesun Taxíkem do Vlčnova

Shlédnutí programu

Přesun taxíkem zpět do Uherského Hradiště

Neděle:

Snídaně

Prohlídka Uherského Hradiště

Odjezd zpět do Prahy

Návštěva památek na zpáteční cestě (Buchlov/Bučovice/Porta Coeli)

Příjezd do Prahy ve večerních hodinách

Program Vlčnovské jízdy králů 2010

Sobota 29. května 2010

14.00 Jarmark lidových výrobků

14.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjané

16.00 Vitajte ve Vlčnově - pořad folklorních souborů z Vlčnova a jejich hostů

19.00 Předání vlády králů - komponovaný pořad s královskou družinou, beseda u cimbálu a lidová veselice při dechové hudbě

19.00 Do bílého rána – večer ve vlčnovských búdách při cimbálové muzice a dobrém vínu

Neděle 30. května 2010

8.00 Jarmark lidových výrobků

8.00 Slavnostní mše svatá za krále, královskou družinu a děvčata ročníku 1992

9.00 Volná vystoupení folklorních souborů a muzik po vesnici - ukázky tanců, koncerty hudeb, po celý den pak výstavy národopisných sbírek a výtvarného umění

10.00 Zpívání pro krála – pořad dětských a dospělých folklorních souborů (do 13:00 hodin

11.30 Jízda králů - objížďka královské družiny s králem po vesnici

14.00 Krojovaný průvod s jízdou králů

16.00 Muzikantská rozlúčka v KSK s dechovou hudbou

Odkazy:

http://jizdakralu.vlcnov.cz/page.php?pid=1101