Bítowalking

Bítowalking je turistická akce inspirovaná známým Znovín walkingem. Je to téměř celodenní komentovaná procházka po okolí Bítova. Vycházku doporučujeme absolvovat s nordicwalkingovými holemi a dobrým obutím.

Odkazy na informace o místech, které jsme navštívili:

Oficiální stránky

Hrad Bítov

Konopná farma

Tatra museum Bítov

Statek Vranč

Okolí Bítova

Starý a nový Bítov

Výhledy na Dyji v historických fotografiích

Baron Haas

Lovecký altán hrabat z Daunu

Cornštejn

Babka (Růžový vrch), skála Vítězslava Nováka

Palliardiho hradisko

Okolí hradu Bítov

Vyhlídka Hvězdička

Národní park Podyjí

Hamerské vrásy

Ledové Sluje

Hrad Hardegg

Hardeggská vyhlídka

Umělci a Bítov