Vlčnovská jízda králů 2010

Program výletu:

Pátek:

Odjezd z Prahy
Ubytování v Uherském Hradišti - Penzion Janett

Sobota:

Snídaně 
Oběd
Příjezd do Uherského Hradiště
Shlédnutí programu
Přesun taxíkem zpět do Uherského Hradiště

Neděle:

Snídaně
Prohlídka Uherského Hradiště
Odjezd zpět do Prahy
Návštěva památek na zpáteční cestě (Buchlov/Bučovice/Porta Coeli)
Příjezd do Prahy ve večerních hodinách


Program Vlčnovské jízdy králů 2010


Sobota 29. května 2010

14.00 Jarmark lidových výrobků
14.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjané
16.00 Vitajte ve Vlčnově - pořad folklorních souborů z Vlčnova a jejich hostů
19.00 Předání vlády králů - komponovaný pořad s královskou družinou, beseda u cimbálu a lidová veselice při dechové hudbě
19.00 Do bílého rána – večer ve vlčnovských búdách při cimbálové muzice a dobrém vínu

Neděle 30. května 2010

8.00 Jarmark lidových výrobků
8.00 Slavnostní mše svatá za krále, královskou družinu a děvčata ročníku 1992
9.00 Volná vystoupení folklorních souborů a muzik po vesnici - ukázky tanců, koncerty hudeb, po celý den pak výstavy národopisných sbírek a výtvarného umění
10.00 Zpívání pro krála – pořad dětských a dospělých folklorních souborů (do 13:00 hodin
11.30 Jízda králů - objížďka královské družiny s králem po vesnici
14.00 Krojovaný průvod s jízdou králů
16.00 Muzikantská rozlúčka v KSK s dechovou hudbou

Odkazy:


Comments